Dotacje unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Tytuł projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Mazowieckiego i Powiatu Sokołowskiego poprzez rozbudowę i adaptację zabytkowego Zespołu Pałacowego Ossolińskich w Sterdyni”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

 

dotacja